Pravila i uslovi

 

PRAVILA I USLOVI

 

Opšti uslovi

1. Nakon prijema porudžbenice putem sajta, prodavac mailom obaveštava kupca o prijemu porudžbenice i dostupnosti proizvoda.
2. Prodavac se obavezuje da naručene a dostupne proizvode sa lagera isporuči ispravne u roku od 72h.
3. Proizvodi koji su u fazi pripreme isporučuju se u dogovorenom roku.
4. Prodavac je dužan da obavesti kupca o bilo kojoj nastaloj promeni.
5. Cena transporta kurirskom službom nije ukalkulisana u cenu proizvoda i nije garantovana od strane prodavca.
6. U slučaju eventualne greške nastale prilikom izrade sajta vezane za cenu, sliku ili karakteristiku proizvoda, a u slučaju da je isti poručen, prodavac je dužan da pre isporuke istog kupcu, obavesti kupca o navedenim greškama u prezentaciji i ukoliko kupac potvrdi porudžbenicu pod novim uslovima isti isporuči. Ukoliko prodavac sticajem okolnosti nije upoznat sa greškom u navodu cene artikla nastalom prilikom izrade sajta, smatra se da je cena iskazana na fiskalnom isečku datom uz kupljeni artikal validna. Kupac u tom slučaju može ili ne mora preuzeti poručenu robu po validnoj ceni, ili je može vratiti kupcu uz povraćaj novca, u slučaju da ista nije korišćena. U slučaju kupovine u maloprodajnom objektu, ukoliko kupac kupi artikal po validnoj ceni navedenoj u fiskalnom računu, smatra se da je upoznat sa ispravkom pogrešno navedene cene prilikom izrade sajta i ne može se na nju naknadno pozivati po bilo kom osnovu. Prodavac se obavezuje da će eventualno pogrešno navedenu cenu, sliku ili karakteristiku proizvoda nastalu prilikom izrade sajta, na sugestiju kupca odmah ispraviti.

Garancija kvaliteta

ACCESS DOO garantuje da su svi prikazani proizvodi originalne robne marke i odgovaraju prikazanoj specifikaciji.
Svaki proizvod je prilikom isporuke pregledan u svrhu utvrdjivanja ispravnosti i eventualnih mehaničkih oštećenja.
Za isporučeni proizvod na kome su nastala oštećenja tokom transporta reklamirana odmah po prijemu od strane kupca, prodavac u dogovoru sa kurirskom službom isporučuje kupcu ispravan proizvod.

Reklamacije i povraćaj robe

1) Ukoliko se prilikom preuzimanja konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Prodavac će u dogovoru sa kupcem isporučiti ispravan proizvod ili vratiti novac u najkraćem roku.
   U slučaju vraćanja robe plaćene virmanom, banka će na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun kupca.
2) Prodavac o svom trošku obezbeđuje otklanjanje neispravnosti i eventualnih nedostataka isporučenih proizvoda.
3) U slučaju otkaza porudžbine prodavac snosi troškove transporta

Prodavac neće uzeti u obzir reklamaciju u slučaju
- da reklamacija na fizičku ispravnost proizvoda nije prijavljena odmah po prijemu istog od strane kupca,
- da je kupac napravio grešku prilikom poručivanja u smislu odabira proizvoda iz bilo kog razloga
- da je kupac neadekvatnom instalacijom ili upotrebom oštetio proizvod.
- da je kupac preuzeo robu u prodavnici, uz koju je izdat fiskalni račun sa validnom cenom (vezano za eventualnost pogrešno navedene cene, fotografije ili opisa proizvoda prilikom izrade sajta)

 

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
Sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.